יום חמישי 02 אפריל 2020   כניסה למערכת  
 כימיה לכיתה יב'
 דפי עבודה

 נושאי החובה:
   א. אנרגיה בתהליכים כימיים.
        -
קובץ שאלות 1 
        -
קובץ שאלות 2

   ב. קצב תגובה - קינטיקה.
        -
קצב תגובה 1
        -
קובץ קינטיקה 2
        -
קובץ קינטיקה 3

   ג. שיווי משקל. 
       -
קובץ תרגילים

   ד. תרמודינמיקה.  
       
- קובץ תרגילים 1 / פתרון
       -
קובץ תרגילים 2 / פתרון 

נושא בחירה - ננוכימיה:

 דפי עבודה    

 סיכומים

 כימיה פיזיקלית
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ננו 4חיה לוי 07/02/20161.13 MBהורדה
ננו 5חיה לוי 12/02/20161.85 MBהורדה
ננו 6חיה לוי 07/02/20161.39 MBהורדה
ננו 1חיה לוי 12/02/20162.08 MBהורדה
ננו 2חיה לוי 07/02/2016692.50 KBהורדה
ננו 3חיה לוי 07/02/20161.34 MBהורדה
 אנרגיה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
קינטיקהחיה לוי 07/02/20168.13 MBהורדה
שיווי משקל 1חיה לוי 07/02/20161.42 MBהורדה
שיווי משקל 2חיה לוי 07/02/20161.87 MBהורדה
אנרגיה 1חיה לוי 12/02/20164.61 MBהורדה
אנרגיה 2חיה לוי 11/02/20162.87 MBהורדה
מדוע מתרחשות תגובות?חיה לוי 07/02/20161.08 MBהורדה
שחף מערכות מידע